Home   Blog  Konferencja „Archiwa szkół wyższych, instytucji naukowych i kulturalnych – osiągnięcia i wyzwania na przestrzeni ostatnich 70 lat

Konferencja „Archiwa szkół wyższych, instytucji naukowych i kulturalnych – osiągnięcia i wyzwania na przestrzeni ostatnich 70 lat

Szanowni Państwo,

Zarząd Sekcji Archiwów Instytucji Naukowych i Kulturalnych informuje, że z przyczyn niezależnych od nas (wycofanie się współorganizatora), jesteśmy zmuszeni do zmiany terminu i miejsca konferencji pt. Archiwa instytucji naukowych i szkół wyższych – osiągnięcia i wyzwania na przestrzeni ostatnich 70 lat. Odbędzie się ona w terminie późniejszym (listopad-grudzień), o czym niezwłocznie powiadomimy po jego ustaleniu.

Zarówno, zakres merytoryczny konferencji, jak i wystąpienia główne pozostają bez zmian.

Dziękujemy za dotychczasowe zgłoszenia i zachęcamy do nadsyłania dalszych wraz z tematami proponowanych referatów.

Serdecznie przepraszamy i liczymy na aktywny udział.

Przewodnicząca Sekcji

Barbara Brand-Golecka